Achter de schermen

“Er komt veel meer bij kijken dan ik dacht,”

zo reageert iedereen die wel eens een middagje komt kijken hoe bij Autoschade Slotboom auto’s worden hersteld. Kijk mee achter de schermen.

Opnemen schade:

Een schaderapport wordt opgemaakt. Men bekijkt de schade gedetailleerd en zonodig worden onderdelen hiervoor gedemonteerd. Na afloop staat alles in het rapport opgenomen: kosten van de nieuwe onderdelen, plaatwerk- en spuitkosten, en de kosten om alles weer te monteren. Wij gebruiken hiervoor Audatex. Een door alle schadeherstelbedrijven, verzekeraars en leasemaatschappijen erkend schadecalculatiesysteem.

Demonteren:
Alles wat in de weg zit of moet worden vervangen wordt (tijdelijk) verwijderd: geschroefde delen, elektronica, ruiten, bekleding enz. De onderdelen die moeten worden vervangen voeren we af volgens de geldende milieueisen.

Uitdeuken / richten:
De belangrijkste vormen van schadeherstel zijn het uitdeuken van plaatwerk, het richten en meten van de carrosserie en het losboren en vastlassen van nieuwe carrosseriedelen. Voordat men aan het werk gaat, wordt eerst de elektronica beveiligd en het onbeschadigde deel van de auto goed afgeschermd.

AchterdeSchermen

Voorbewerken:
Zo’n 80% van het werk in de spuiterij bestaat uit het voorbewerken. We beginnen met ontvetten en afplakken van de te spuiten delen. Dan wordt alles zorgvuldig geschuurd en waar nodig geplamuurd. Na het schuren worden de te spuiten delen voorzien van een grondlaag en minuscuul gecontroleerd op oneffenheden. Als de auto helemaal strak en glad is wordt de auto opnieuw ontvet en afgeplakt voor het definitieve spuitwerk.


Spuiten:

We maken de kleur aan volgens lakrecept en spuiten een proefstaal. Mocht het nodig zijn, dan wordt de lak nog even bijgetint totdat deze exact overeenkomt met de kleur van uw auto. In de spuitcabine wordt de auto nog eens zorgvuldig stofvrij gemaakt met een lijmhoudende doek. Nu vindt het afspuiten plaats: we brengen meerdere watergedragen kleurlagen aan en vervolgens meerdere lagen blanke lak, zodat de kleur ‘diepte’ krijgt en goed wordt beschermd tegen weersinvloeden. Het spuitwerk geschiedt volgens de strengste milieu-eisen in speciale spuitcabines waarbij de spuiters speciale maskers en beschermende kleding dragen.Restmateriaal zoals overtollige verf wordt uiteraard op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd.


Drogen:

Stofvrij drogen is cruciaal!
Met nieuwe UV- droogtechniek is de lak binnen een half uur droog en kan de auto weer uit de spuitcabine.


Montage:

Alle nieuwe en gedemonteerde delen worden weer aangebracht. Ruiten en bekleding worden weer aangebracht, elektronische onderdelen en verlichting worden weer aangesloten en met speciale apparatuur gecontroleerd. Het niveau van de koelvloeistof en de diverse oliesoorten worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld.


Uitlijnen:

De wielstanden worden gecontroleerd en uitgelijnd. Hierna wordt een proefrit gemaakt om te checken of de auto weer als nieuw rijdt.


Afleveren:

Voor het afleveren wordt alles nogmaals volgens een uitvoerige checklist gecontroleerd, de binnenzijde van de auto wordt uitgezogen en gereinigd en de buitenzijde wordt goed gewassen. De auto is klaar voor aflevering aan de klant.

AchterdeSchermen-audatex